Dünya’da Türk İzleri

2022
4K Ultra HD
25 dakika
CC
Drama

Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda nice fetihler yaparken sadece yiğitlikleriyle destan yazmamışlardı. Onların yazdığı en büyük destan, ayrı milletleri barış ve huzur içerisinde tek bir çatı altında asırlarca bir arada yaşatabilmeleriydi. İnsanlığı merkeze alarak adalet, hakkaniyet, hoşgörü ve refah dolu bir imparatorluk kurmayı başardılar. Fetih politikaları yağma, talan ve yakıp yıkma zihniyetinden çok uzaktaydı. Fethettikleri coğrafyaların eğitim, sanat, mimari, sağlık, ticaret gibi birçok alanda kalkınmasını da sağladı.

Dünya’da Türk İzleri

İnsanlık tarihi boyunca birçok medeniyet kurulmuş, birçok medeniyet detarihin içinde kaybolmuştur. Türkler ise kurdukları medeniyetleri, gittikleri
her yere kalıcı değerler ve tarihin sahnelerine izler bırakarak hafızalara kazımışlardır. Orta Asya’dan başlayan serüven Asya, Afrika ve Avrupa’ya
uzanan önemli hatıralar ve yaşanmışlıklarla bezenmiştir. Tarihin önemli medeniyetlerinin öncüsü olan Türkler uzandıkları her coğrafyada edebiyat,
sanat, mimari ve kültürel kalıcı birçok eser bırakmıştır. Maddi ve manevi eserler üzerinden yükselen bu serüven, insanı önceleyen bilim, kültür ve
düşüncenin hâkim kılındığı bölgesel stratejiler ve politikalarla taçlandırmıştır.
Asya ile Avrupa’yı bağlayan bir köprü olan medeniyetler beşiği Türkiye, hem Türk kimliğinin hem de Müslümanlığın dünya üzerindeki temsilcisi
konumundadır. Bu yüzden de misyonu ve vizyonu çerçevesinde temsil ettiği değerleri ile Türkiye, son yirmi yılda, geçmişte iz bırakılan gönül coğrafyalarla olan duygusal bağını canlandırma noktasında, kayda değer atılımlar gerçekleştirmiştir. Yapılan bu girişimler Türk kimliği ve medeniyetimizin canlandırılmasını ve tarihi mirasını koruyarak ahlaki ve manevi değerlerin ihyasına gayret göstermektedir.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
Prof. Dr. Mehmet Bulut
Dr. Ali Gemuhluoğlu

Dünya’da Türk İzleri
45
28